Detta är Aora


Aora är en sexstämmig vokalgrupp från Stockholm och Uppsala. Gruppen bildades och är verksam sedan våren 2016 och jobbar främst med musik skriven av ensemblens medlemmar samt egenarrangerade covers av befintlig musik. 


Varje sångare tillför med sin röst något unikt och i samspelet skapas en klangfull, klar och uttrycksfull helhet.